Sjoerd.

Eerlijk. 

Resultaatgericht.

Perfectionistisch.

Sjoerd.

Eerlijk. 

Resultaatgericht.

Perfectionistisch.

Door mijn 15 jaar ervaring in Sales heb ik zo`n 10.260 klantgesprekken gevoerd, vele honderden bedrijven en organisaties bezocht en ruim 2000 onderhandelingen gedaan. Hierdoor heb ik een flinke dosis mensenkennis opgebouwd. Kern in mijn werk vroeger en nu als coach is dat ik altijd eerlijk ben naar de klant en mijzelf. Ik ga scherpzinnig en systematisch te werk volgens mijn eigen ontwikkelde methodiek.

Deze heeft mij gebracht tot waar ik nu sta en aangezien deze mij zoveel heeft gebracht wil ik dat graag met anderen delen. In mijn werk was ik vaak al een coach voor startende en gevorderde collega`s. Humor is heel belangrijk. Ik merkte namelijk dat dit, gecombineerd met heel goed weten waar je mee bezig bent, de interne en externe prestatiedruk bij het maken van deals die miljoenen omvatten relativeert.

Eenvoud is de sleutel.

Eenvoud is de sleutel.

Zowel in de sales- als in de coachingwereld worden zaken vaak onnodig complex gemaakt. Het gevolg is dat concrete resultaten uitblijven en je uiteindelijk tot niets komt. Ik heb ervaren dat eenvoud de sleutel is: De zaak terugbrengen tot de kern waarbij je alle ruis, barrières en ballast, voortkomend uit ervaringen uit het verleden, loslaat. Hierdoor kan je de focus weer leggen op (de weg naar) het resultaat. Je laat je niet leiden (of lijden…) door negatieve ervaringen, maar je gebruikt deze als kracht en herpakt de controle. Resultaatgericht te werk gaan vind ik dus heel belangrijk en dat kan alleen als de juiste prioriteiten worden gesteld. 

Zowel in de sales- als in de coachingwereld worden zaken vaak onnodig complex gemaakt. Het gevolg is dat concrete resultaten uitblijven en je uiteindelijk tot niets komt. Ik heb ervaren dat eenvoud de sleutel is: De zaak terugbrengen tot de kern waarbij je alle ruis, barrières en ballast, voortkomend uit ervaringen uit het verleden, loslaat. Hierdoor kan je de focus weer leggen op (de weg naar) het resultaat. Je laat je niet leiden (of lijden…) door negatieve ervaringen, maar je gebruikt deze als kracht en herpakt de controle. Resultaatgericht te werk gaan vind ik dus heel belangrijk en dat kan alleen als de juiste prioriteiten worden gesteld. Mijn perfectionisme helpt mij daarbij.

Mijn perfectionisme helpt mij daarbij. Al word ik hierdoor ook wel eens met mijzelf geconfronteerd. Dit resulteerde uiteindelijk in een burn-out. Ik ben toen gaan zoeken naar een oplossing en kwam in aanraking met de Wim Hof Methode. Deze methode trok mij aan omdat deze eenvoudig, resultaatgericht en wetenschappelijk onderbouwd is. De Wim Hof Methode heeft mij laten inzien hoe ik juist kracht kan putten uit deze burn-out en kan loslaten. Ik geloof dat iedereen, in welke situatie dan ook baat kan hebben bij deze methode. Om die reden heb ik Messcherp Coaching opgericht waarbij ik de Wim Hof Methode combineer met mijn eigen ervaringen.

Al word ik hierdoor ook wel eens met mijzelf geconfronteerd. Dit resulteerde uiteindelijk in een burn-out. Ik ben toen gaan zoeken naar een oplossing en kwam in aanraking met de Wim Hof Methode. Deze methode trok mij aan omdat deze eenvoudig, resultaatgericht en wetenschappelijk onderbouwd is. De Wim Hof Methode heeft mij laten inzien hoe ik juist kracht kan putten uit deze burn-out en kan loslaten. Ik geloof dat iedereen, in welke situatie dan ook baat kan hebben bij deze methode. Om die reden heb ik Messcherp Coaching opgericht waarbij ik de Wim Hof Methode combineer met mijn eigen ervaringen.